Background Image

Proizvodi

Home  /  Proizvodi

header

Imamo proizvode koji omogućavaju:

  • manju potrošnju prirodnog gasa sa smanjenjem emitovanja štetnih gasova
  • trajno uklanjanje vodenog kamenca iz sistema, kotlova, cevovoda termalnih i gradskih vodovodnih mreža
  • proizvodnja električne energije pomoću vetrogeneratora nove tehnologije VertiGo koji se zasniva na generatoru vertikalne osovine